Made by
Nature

Tradition & fornyelse

Saluminati skal bo udenfor byen, for vi har brug for naturen til at hjælpe os med at fremstille vores produkter. Vi skal tilpasse os den omkringliggende natur og årstiderne, da dele af vores kernetanker er at have en kompromisløs og innovativ tilgang til det at fremstille produkter. Når virksomheden ligger i landdistriktet, så følger der ansvar og forpligtigelse med. Vi skal være i balance med det omkringliggende samfund og arbejde i respekt for miljøet med en skarp bevidsthed om, hvordan virksomheden kan være naturlig grøn i forhold til omgivelserne. Balancen med det omkringliggende samfund skal opfyldes ved at være en integreret del af lokalsamfundet, hvor vi ikke overskygger landsbyen. Vores tilstedeværelse skal have det absolut mindste aftryk på de omkringliggende områder. Dette gør vi via en grøn tankegang i forhold til naturlige ressourcer og energikilder. "Vores passion for at skabe noget overraskende og unikt, er den fælles drivkraft." Vi har respekt for traditionerne men stræber efter at forny. Vores råvaregrundlag og teknikker er fundamentet i vores tilgang. Alle råvarer løber gennem vores hænder og intet forbigår vores klare holdning til, hvordan vores råvarer skal føles, dufte og smage. Teknikkerne bliver udviklet, forfinet, og hviler på et videnskabeligt grundlag, hvor tilgang til viden kommer fra egne studier, universiteter og fagbøger. "Vores ønske er at skabe et produkt, der inddrager alle sanser, og hvor vi arbejder sammen med naturen på naturens egne betingelser." Grundtanken er at skabe et dynamisk produkt, som bibringer nye smagsoplevelser. De levende, formende kræfter i naturen og vinden fra fjord og gennem skov er med til at skabe udtryk i produktet, så frugten af vores arbejde kan smages, når man iagttager og forstår betydningen af klimaets magt i processen. Processerne i vores arbejde er meget tidskrævende, når de skal foregå under nordiske klimabetingelser men helt essentielle for det ønskede resultat. Indgående studier af fermenteringsprocessen og fastlæggelse af de ideelle konditioner under den trinvise modning skaber en unik metode, hvor tiden i fremstillingsprocessen er udtryk for den omhyggelighed og kærlighed, som vi lægger i vores produkter.

Vores ideologi

Lokation

Vi er beliggende midt ude i den sydsjællandske natur. Vi kan slet ikke forestille os at være et andet sted for der er brug for naturen til at hjælpe os med at fremstille vores produkter. Beliggenhed skal derfor være udenfor byen for at tilpasse os den omkringliggende natur og årstiderne. Placeringen i udkanten af en lille landsby omgivet af marker skov og sø danner de perfekte rammer om vores virksomhed for vi mener, at luftens kvalitet har stor betydning for smagen i de færdige produkter. Vores beliggenhed forpligter i mere end en forstand. Når virksomheden ligger i landdistriktet, så synes vi også, der følger ansvar og forpligtigelse med. Ansvar for, at vores tilstedeværelse har det absolut mindste aftryk på de omkringliggende områder. Der tilstræbes at vores aftryk på naturen er så minimalt som overhovedet muligt. Det sker via en grøn tankegang. Det gælder både i forhold til energi, CO2-udledning, vandforbrug og affald, som holdes på et minimum til glæde for naturen og sandelig også os selv. Vi er stolte af, at det er lykkedes at reducere vores forbrug og udledning til langt under det, et familiehus typisk påvirker naturen med. Forpligtigelse til at være aktive i forhold til det lokalsamfund, som vi også er en naturlig del af. Virksomheden skal ved sin tilstedeværelse i lokalsamfundet være et samlingspunkt, hvor de lokale med løbende mellemrum bliver holdt orienteret om virksomhedens udvikling, nye produkter og tiltag ligesom vi aktivt støtter op om lokale initiativer til fremme af livet i landsbyer i landdistrikterne.

Vores lokale tanke