Hvorfor hedder vi Saluminati?

Navnet Saluminati indeholder alt, hvad vi tænker.

Det udtrykker vores kernetanker om at bruge de fineste råvarer, at have en kompromisløs og innovativ tilgang, at være i balance med naturen og arbejde i respekt for miljøet. Det er hele grundlaget for, hvordan vi ønsker at arbejde.
Det skal gennemsyre alle vores handlinger og være tydeligt i alt, hvad vi tænker og kommunikerer.

Saluminati er sammensat af to ord: Salume og Illuminati.

Salume
er italiensk og kommer af det latinske ord sal, som betyder salt. Salume vil på dansk betyde saltet og modnet kød.
Her tænker vi det som modnet under nordiske klimabetingelser.

Illuminati
var i virkeligheden et hemmeligt selskab, som blev dannet i oplysningstiden og som stræbte efter forbedring og perfektion.
De blev også kaldt ”de oplyste”, altså dem der havde viden om, og det er i den betydning, at ordet Illuminati indgår.

Navnet Saluminati fortæller,
at vi har viden om saltning og modning af kød.
Vores mål er at producere lufttørrede produkter
med en anderledes tilgang.